Conflictueuze scheiding

Het leed van deze groeiende groep mensen gaat mij aan mijn hart. De ernstige gevolgen voor kinderen…

Gaandeweg mijn werk als psychosociaal therapeut/kindertherapeut kom ik steeds meer met deze problematiek in aanraking. Het intrigeert me. Ik ben me er flink in gaan verdiepen en na de nodige ervaring durf ik te stellen:

Er is een weg uit! Geen juridisch getouwtrek, hoge kosten en toenemende vijandschap meer. Op weg naar ex-partners in goed ouderschap.

Vaak worden de onderlinge conflicten via de kinderen in een machtsstrijd ingezet, om de onderliggende pijn uit te leven op de ex. Strijdende ex-partners kunnen zich pas weer tot elkaar verhouden als er aandacht is besteed aan het verlies onder het conflict: ‘Als je van elkaar wilt begrijpen waarom en waartoe, kun je uit de strijd stappen.’

Voorwaarde: Dit moeten beide partijen willen. Zij moeten beide die strijd beu zijn, naar zichzelf willen kijken, de ex willen horen en werken aan herstel van vertrouwen voor een goede samenwerking.

Door mijn onvoorwaardelijk hart voor ieder, krijgen beide partijen de ruimte emoties en pijn over het verlies vanuit de relatie en de scheiding naar elkaar uit te spreken, te verwerken en zo samen a.h.w. te bergen. Dit is nodig, omdat je ooit ook samen begonnen bent. In de loop van dit traject krijgt het geschonden vertrouwen kans te helen en kan o.b.v. hernieuwd vertrouwen een vorm van samenwerking ontstaan waardoor je werkelijk ex-partners én goede ouders kunt zijn.

Er is dus wel erg veel moed voor nodig, nog eenmaal een traject met elkaar aan te gaan.

Heb jij lef uit het destructieve patroon te stappen?

Gun jezelf en je kinderen een nieuwe kans ten léven.

Werkwijze

Het traject kan in 6 sessies doorlopen worden. De eerste 2 sessies is een intake-kennismakingsgesprek met de ex-partners ieder afzonderlijk. Daarna vervolgen de gesprekken zich gezamenlijk.

Kom in contact met mij

Bel of mail gerust voor meer informatie, overleg, of advies(ook m.b.t. de kinderen), of het maken van een afspraak.

© Copyright - Praktijk Thuis