Kinderen / Tieners

Voor wie
Kinderen/tieners in de middelbare schoolleeftijd vanaf 11-12 jaar en ouder.

  • Als uw kind/tiener lijdt onder een te grote onzekerheid en/of (faal)angst.
  • Als uw kind/tiener erg in zichzelf gekeerd en verlegen in het leven staat, waardoor het erg kwetsbaar is in wisselwerking met zijn/haar omgeving.
  • Als uw kind/tiener erg druk, prikkelbaar, agressief, of zelfs onhandelbaar gedrag vertoont, waardoor problemen ontstaan in wisselwerking met zijn/haar omgeving.
  • Als uw kind/tiener vastloopt door verlies en rouw na scheiding of dood van een belangrijke ander.
  • Als uw kind/tiener depressieve klachten heeft.
  • Als er ondefinieerbare lichamelijke klachten of problemen zijn.
  • Als u als ouders/verzorgers vastlopen in de opvoeding van uw kind en behoefte heeft aan overleg of advies.

Voor kinderen/tieners met de diagnose, of verdenking van ADHD, ADD, of één van de vormen binnen het Autistisch Spectrum, die min of meer vastlopen in hun dagelijks leven en gevoel van welbevinden, zal de therapie(eventueel i.c.m. specialistische behandeling) ook verlichting kunnen geven. Zo ook voor kinderen/tieners met een verstandelijke beperking; als zij vastlopen in hun sociaal-emotionele welbevinden en hun persoonlijke ontwikkeling in wisselwerking met hun omgeving.

Ook voor kinderen / tieners met een verstandelijke beperking.

Werkwijze

Na het intakegesprek met(indien mogelijk) beide ouders/verzorgers, of, indien de tiener dit wenst, met de tiener en één of beide ouders, zal uw kind drie-vijf keer alleen komen. Dan volgt een adviesgesprek met u als ouders/verzorgers en indien gewenst ook de tiener, omtrent de bevindingen en eventueel door te zetten behandelplan.

Als er voldoende vertrouwen en uitzicht op verbetering is en alle betrokkenen willen met elkaar verder, kan het behandeltraject worden aangegaan aan de hand van het behandelplan met doelen vanuit de hulpvraag die is ontstaan bij ouders en kind. In de sessies kan uw kind/tiener vanuit verschillende methoden begeleid en gestimuleerd worden. Dit is afhankelijk van wat het best bij het kind aansluit en dus gewenst is.

Ik werk vooral Cliënt- Centered en maak graag gebruik van Beeldcommunicatie en Creatieve Therapie. De persoonlijkheid en voorkeuren, de leeftijd en het ontwikkelingsniveau en uiteraard de problematiek zijn hierin leidend.

Vanuit mijn onvoorwaardelijk hart.

Na elke 5 sessies

zal een evaluatiemoment plaatsvinden met de ouders/verzorgers en indien gewenst ook de tiener. Tijdens zo`n ouder-begeleidingsgesprek, kan ik de stem van het kind zijn en naar de ouders communiceren wat het kind mogelijk dwarszit, waardoor het ongewenst gedrag vertoont. Ook kunnen we dan met elkaar kijken naar wat zich precies voordoet in de thuissituatie en zoeken naar mogelijkheden om tot herstel van de opvoedingsrelatie te komen.

Ik zal mijn uiterste best doen het hart van uw kind te bereiken. Indien nodig te versterken, te stimuleren dat het zichzelf volledig zal vinden en zal kunnen gaan zijn. Ik zal ernaar streven dat uw kind kan groeien in een gezond besef van eigenwaarde en autonomie. Uw kind en mogelijk het hele gezin zal gedijen als hierbij het denken, voelen en handelen meer in balans is.

De therapie wordt afgebouwd als er voldoende herstel heeft plaatsgevonden in het kind en binnen de opvoedingsrelatie, of indien een andere vorm van hulpverlening of therapie gewenst is.

Persoonlijke thuisreis.

Kom in contact met mij

Neemt u gerust contact met me op voor het afspreken van een intakegesprek. Aan de hand daarvan kunnen we van beide kanten kijken of we met elkaar het traject verder in zullen gaan.

© Copyright - Praktijk Thuis