Hulp bij samengesteld gezin

…“Ook vol liefde en enthousiasme bij elkaar gaan wonen, met als resultaat meer teleurstelling en verdriet dan vreugde?”

“Je wilt niet opgeven, want het is al een keer kapot gegaan wat je opgebouwd had. Bovendien zou het voor de kinderen weer een klap zijn.”

`Maar wat is het moeilijk. `
`Waarom komen wij er niet uit?`
`Wat doen we verkeerd?`
`We bedoelen het zo goed en doen zo ons best.`

“Je wilt een florerende tuin, maar maakt van zand geen kleigrond. Je kunt wieden e.d. maar het resultaat is erg afhankelijk van de structuur die er al is.”

Het samenvoegen van twee gezinnen kun je vergelijken met een fusie van twee bedrijven. Dit vergt veel tijd van voorbereiding, zodat ieder zich thuis zal kunnen voelen, zichzelf zal kunnen zijn en zich zal kunnen ontplooien. Dat beide partners kunnen léven, elkaar inspireren en steunen en er op gezonde wijze voor elkaars kinderen kunnen zijn. Maar, een samengesteld gezin is er, op basis van gestapelde rouw. En al héb je er samen heel goed over nagedacht en gesproken en al zijn je intenties nog zo goed, in de praktijk blijkt het heel erg moeilijk en heel hard werken.

Waar communicatie in je eerste gezin(kern-of basisgezin) als vanzelf ging, blijkt in je nieuwe gezin heel anders te verlopen. Het werkt niet meer zoals het altijd werkte. Niks werkt meer zoals het altijd werkte. Het is zoeken naar een positie, naar evenwicht, dat goed voelt voor ieder.

Dit vraagt om moed en daadkracht.

Als jij/jullie je hierin herkennen en behoefte hebben aan begeleiding, hulp of advies in jullie zoektocht, voel je dan vrij contact op te nemen met de praktijk.
Een samengesteld gezin zijn is ontzettend moeilijk, maar niet onmogelijk.

Je kunt het ook zien als een verrijking. Ervan te leren en te groeien. Want in een samengesteld gezin is er altijd wat. Ik schep graag ruimte voor onderliggende emoties en de dagelijkse problematiek. Ik kijk en denk daarin graag met jullie mee, zodat erkenning en normalisering hun bevrijdende werk kunnen doen en nieuwe inzichten, moed en wijsheid jullie léven zal brengen.

Kom in contact met mij

Neemt u gerust contact met mij op voor overleg en het eventueel afspreken van een intakegesprek. Aan de hand daarvan kunnen we dan beide kijken of we met elkaar het therapieproces in willen en kunnen gaan.

© Copyright - Praktijk Thuis