Wie is praktijk Thuis?

Ik ben Ine van den Blink

moeder van drie kinderen en zo`n 28 jaar werkzaam geweest als A-verpleegkundige in een Algemeen ziekenhuis.

Nadat 18 jaar geleden God werkelijk betekenis kreeg in mijn leven, is er heel veel veranderd, voor mij persoonlijk en in relatie tot anderen. Ook mijn verlangen meer zinvol bezig te zijn met de mens die innerlijk lijdt, werd steeds groter. Ik ben op dit gebied begonnen als psycho pastorale hulpverlener, waardoor mijn verlangen naar meer verdieping en daadwerkelijk de ander op weg kunnen helpen, alleen maar toenam. Het bleek echter nodig, eerst mijzelf en mijn eigen leven onder ogen te zien en daarvoor een proces van heling aan te gaan. Dit proces van ‘thuiskomen’ blijkt een niet te stoppen groeiproces; Soms best ingrijpend, maar wel rijk en levengevend.

als je niet kunt zijn wie je bent…

er kunnen diverse redenen voor zijn, waarom je als het ware naast jezelf bent gaan leven om maar te kunnen voldoen en/of staande te kunnen blijven, onder alles wat op je afkomt. Ooit was dit (over)leven helpend, maar in volwassenheid kan het je gaan beklemmen en belemmeren.

Je bent dan eigenlijk van je oorspronkelijke authentieke zelf-je hart, min of meer vervreemd geraakt. Je ervaart misschien innerlijke onrust, leegte, twijfel, angst, onzekerheid, een negatief gevoel van eigenwaarde, problemen in relatie tot anderen, of zelfs onverklaarbare lichamelijke klachten.

therapie daar is moed voor nodig… moed is bang zijn en toch doen…

Laat ‘het christelijke‘ geen belemmering voor je zijn; het zegt alles over het fundament onder mijn bestaan, van waaruit ik werkelijk kan zijn, leven en werken.

Bovendien wil ik hiermee juist weergeven een open deur te zijn voor IEDER…

© Copyright - Praktijk Thuis